+91 9898457957 | + 91 2614002001

Committee

Mr-Nirav-Chahwala

Mr. Nirav Chahwala

President
parv-parmar

Mr. Parv Parmar

Vice President
prakash

Mr. Prakash Hathi

Secretary
Vishal-Ghael

Mr. Vishal Ghael

Joint- Secretary
arpit-jain

Mr. Arpit Jain

Treasurer
karunal-kapadia

Mr. Krunal Kapadia

Joint- Treasurer
nirav vachchani

Mr. Chirag Shah

Immediate Past President

Advisory Committee :

1 Mr. Nirav Chahwala President + 91 98241 54536
2 Mr. Parv Parmar Vice President + 91 98259 12224
3 Mr. Prakash Hathi Secretary + 91 98252 34861
4 Mr. Vishal Ghael Joint- Secretary + 91 96620 62156
5 Mr. Arpit Jain Treasurer + 91 93777 25000
6 Mr. Krunal Kapadia Joint- Treasurer + 91 99792 23744
7 Mr. Chirag Shah Immediate Past President + 91 98250 79490
8 Raju Pandit Advisor + 91 98251 64847
9 Sandeep Modi Advisor + 91 98250 99415
10 Jimmy Gandhi Advisor + 91 98253 51352
11 Nirav Vachchani Chairman - Event Committee + 91 74054 50900
12 Mr. Rikin Vyas Member - Event Committee + 91 81407 79000
13 Mr. Vikas Vaniyawala Member - Event Committee + 91 93769 66699
14 Mr. Gaurav Jariwala Member - Event Committee + 91 99133 37556
15 Mr. Arpit Jain Chairman - F & B Committee chairman + 91 93777 25000
16 Mr. Denny Nirban Chairman - Public Relations Chairman + 91 95375 55551
17 Mr. Jigish Rawal Chairman - Community & Social Works Chairman + 91 98251 45404
18 Mr. Anuj Jain Chairman - Communication Committee Chairman + 91 99789 51352

Members